Μαθηματικά (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Συμμετρίες Συνάρτησης

15 λεπτά

Συμμετρίες σημείων

Φύλλα Εργασίας

Σε αυτή τη φάση οι μαθητές επαναφέρουν στη μνήμη τους τις έννοιες της συμμετρίας ενός σημείου ως προς άξονα και ως προς σημείο. Κατόπιν, οι μαθητές καταλήγουν σε νέες σχέσεις για τις συμμετρίες σημείων με τη χρήση των συντεταγμένων τους.

Στάδιο 1: (Φύλλο Εργασίας 1 & Διαδραστικό σχήμα “Συμμετρίες σημείου”) Ακολουθώντας τις οδηγίες και υλοποιώντας τις δραστηριότητες του Φύλλου Εργασίας 1 οι μαθητές διερευνούν τη σχέση που έχουν οι συντεταγμένες των συμετρικών σημείων ως προς τους άξονες x'x, y'y και την αρχή των αξόνων. Στο διαδραστικό σχήμα με τίτλο “Συμμετρίες σημείου” οι μαθητές επιλέγουν το είδος της συμμετρίας του σημείου Μ που θέλουν να μελετήσουν. Κατόπιν, καταλήγουν σε εικασίες ως προς τους γενικότερους κανόνες που αφορούν τις παραπάνω συμμετρίες. Το στάδιο αυτό ενδείκνυται να υλοποιηθεί από ομάδες 2-3 μαθητών.

Στάδιο 2: (Ερώτηση αντιστοίχισης "Κανόνας για τις συμμετρίες σημείου (α,β)) Οι μαθητές απαντούν στην ερώτηση αντιστοίχισης και συγκρίνουν τις απαντήσεις τους με τις δικές τους απαντήσεις που έδωσαν στο Φύλλο Εργασίας 1. Η απάντηση της δραστηριότητας αποτελεί τη βάση για τη θεμελίωση των άρτιων και περιττών συναρτήσεων της επόμενης φάσης του σεναρίου.

Συμμετρίες σημείου

Κανόνας για τις συμμετρίες σημείου (α,β)

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΙΣΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Συντονιστής)