Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Η ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ KAI Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Γενική περιγραφή του προβλήματος των κεντρικών θερμάνσεων όταν αυτές εργάζονται με μειωμένο φορτίο.

Πώς τα συστήματα αντιστάθμισης δίνουν λύση στο πρόβλημα.

Οι τρόποι λειτουργίας των συστημάτων αντιστάθμισης.

Γενικές αρχές ρύθμισης των συσκευών αντιστάθμισης.

Τα συστήματα αντιστάθμισης διδάσκονται, σε ότι αφορά το λειτουργικό μέρος στο μάθημα ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ, το κατασκευαστικό μέρος στις ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, καθώς και στο μάθημα ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Λόγω της ελλιπούς βιβλιογραφίας  και του γεγονότος ότι μεγάλο μέρος των καταναλωτών αλλά και του τεχνικού κόσμου δεν είναι εξοικειωμένοι με τα θέματα  της θερμικής άνεσης και της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια,  οι μαθητές συχνά δεν μπορούν να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας και της ρύθμισης, της αντιστάθμισης καθώς και τα οφέλη που θα προκύψουν από την εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος.


 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
5 λεπτά
Φάση 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Χώρος Διεξαγωγής: ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ
30 λεπτά
Φάση 2: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
Χώρος Διεξαγωγής: ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ
10 λεπτά
Φάση 3: ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - Θέματα για περαιτέρω μελέτη.
Χώρος Διεξαγωγής: ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να ορίζουν και να περιγράφουν οι μαθητές τα συστήματα αντιστάθμισης στην κεντρική θέρμανση.
  2. Να περιγράφουν και να εξηγούν τις ρυθμίσεις μιας συσκευής αντιστάθμισης θερμοκρασιών
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Αντιστάθμιση
εξοικονόμηση ενέργειας
συνθήκες άνεσης
μείωση κατανάλωσης
οικονομία καυσίμου
προστασία περιβάλλοντος
οικολογια.
Υλικοτεχνική υποδομή: 
ΠΙΝΑΚΑΣ - VIDEOPROJECTOR - H/Y
Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)