Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Νόμος του Hooke / Διάγραμμα τάσεων - παραμορφώσεων

20 λεπτά

Ανεξάρτητη πρακτική

Ο κάθε μαθητής εργάζεται μόνος του (ατομικό φύλλο εργασίας) χωρίς καθόλου βοήθεια από τον καθηγητή. Διευκρινήσεις δίνονται μόνο για τα δεδομένα μεγέθη. Πρόκειται για την τελική αξιολόγηση της επίτευξης των διδακιτκών στόχων της ενότητας.

 

Δραστηριότητα 1 - Ερώτηση 1 πολλαπλής επιλογής

Διευκρίνιση: 
Στην δραστηριότητα αυτή μόνο μία από τις πιθανές απαντήσεις είναι η σωστή.

Δραστηριότητα 2 - Ερώτηση επιλογής λέξεων

Δραστηριότητα 3 - Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών

Δραστηριότητα 4 - Σχεδίαση του διαγράμματος σ - ε ενός μεταλλικού δοκιμίου που καταπονείται σε εφελκυσμό

Διευκρίνιση: 
Σκοπός της δραστηριότητας είναι να σχεδιαστεί όσο το δυνατόν ακριβέστερα από τους μαθητές το διάγραμμα, δίνοντας έμφαση στο είδος των γραμμών (ευθεία, καμπύλη ή τεθλασμένη) και στην αιτιολόγηση της επιλογής τους.

Δραστηριότητα 5 - Άσκηση

Διευκρίνιση: 
Ο κάθε μαθητής εργάζεται μόνος του, χωρίς τη βοήθεια του καθηγητή. Ο διαθέσιμος χρόνος είναι 10 λεπτά.
Δημιουργός Σεναρίου: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)