Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Νόμος του Hooke / Διάγραμμα τάσεων - παραμορφώσεων

20 λεπτά

Καθοδηγούμενη πρακτική

Φύλλα Εργασίας

Στην φάση αυτή οι μαθητές θα πάρουν ένα φύλλο εργασίας, αφού χωριστούν σε ομάδες. Σκοπός της φάσης αυτής είναι οι μαθητές να λύσουν ένα πρόβλημα με μικρή καθοδήγηση από τον καθηγητή, Δηλαδή ο καθηγητής θα απαντάει σε ερωτήσεις και θα δίνει διευκρινήσεις στους μαθητές. Οι μαθητές θα δουλέψουν στο πλαίσιο της ομάδας τους, με την μικρότερη δυνατή βοήθεια από τον καθηγητή. Ο σκοπός της εργασίας των μαθητών σε ομάδες είναι να τους δοθεί η δυνατότητα να συνεργαστούν για την λύση ενός προβλήματος και να βοηθηθούν οι μαθητές που συνήθως αντιμετωπίζουν δυσκολίες στους υπολογισμούς και στις πράξεις. Η ανάθεση των ρόλων πρέπει να γίνει ανάλογα με το γνωστικό επίπεδο και τις ικανότητες κάθε μαθητή. Το ίδιο φύλλο εργασίας μπορεί να δοθεί και ως ατομική εργασία στο σπίτι, στα μέλη της κάθε ομάδας ξεχωριστά αφού χρησιμοποιήσουν ως βοήθημα την εργασία της τάξης. Στην φάση αυτή αξιολογείται η συμμετοχή στην ομάδα και η σωστή εφαρμογή των τύπων και όχι τόσο το αριθμητικό αποτέλεσμα και η ορθότητα των πράξεων.

Δημιουργός Σεναρίου: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)