Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Νόμος του Hooke / Διάγραμμα τάσεων - παραμορφώσεων

20 λεπτά

Δομημένη πρακτική

Στη φάση αυτή ο καθηγητής θα υπολογίσει με παραδείγματα τα μεγέθη του νόμου του Hooke, καθώς και τα μεγέθη από το διάγραμμα τάσεων - παραμορφώσεων ενός πειράματος εφελκυσμού μεταλλικού δοκιμίου. Σκοπός της φάσης αυτής είναι η βήμα - βήμα παρουσίαση εφαρμογών στους μαθητές, χρησιμοποιώντας πραγματικά παραδείγματα, και με χρήση της τεχνικής των ερωτήσεων - απαντήσεων, να δημιουργήσει ένα αυθεντικό περιβάλλον ώστε να διατηρήσει το ενδιαφέρον των μαθητών, και να υλοποιήσει το στάδιο των υπολογισμών. Η πορεία επίλυσης κατευθύνεται από τον καθητητή και οι μαθητές συμμετέχουν με ερωτήσεις, διευκρινήσεις και πιθανές απαντήσεις σε ερωτήσεις του καθηγητή.

Δραστηριότητα1

Διευκρίνιση: 
Παράδειγμα υπολογισμού μεγεθών του νόμου του Hooke.

Δραστηριότητα 2

Διευκρίνιση: 
Στο δεύτερο παράδειγμα θα υπολογιστούν μεγέθη της εφελκυστικής καταπόνησης δοκιμίου χρησιμοποιώντας το διάγραμμα τάσεων - παραμορφώσεων.

εικόνα 1: Διάγραμμα σ-ε δοκιμής εφελκυσμού του παραδείγματος 2

Δημιουργός Σεναρίου: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)