Ιστορία (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ο ομηρικός "οίκος" και οι πρώτοι πολιτικοί θεσμοί

45 λεπτά

Ο δημόσιος λόγος στον ομηρικό οίκο

Στην πρώτη φάση οι μαθητές περιέγραψαν τον ομηρικό "οίκο" και συζήτησαν την κοινωνική διαστρωμάτωση: Εντόπισαν τον επικεφαλής, δηλαδή το βασιλιά, τους αρίστους ή ευγενείς που συμμετείχαν στην εξουσία και το πλήθος με τις διάφορες υποκατηγορίες. 

Στη συνέχεια θα διερευνήσουν πώς συμμετέχουν αυτοί οι παράγοντες στη λήψη αποφάσεων. Σε μια οργανωμένη κοινωνία, όπως η κοινωνία του "οίκου" ποιος έχει δικαίωμα να εκφράσει την άποψή του και για ποια ζητήματα; Πώς λαμβάνουν οι άλλοι υπόψη το λόγο του;

Δημόσιος λόγος στην ομηρική κοινωνία

Χώρος συζήτησης

Επίπεδα αποφάσεων

Ποιος μπορεί ή θέλει να μιλήσει;

Συνολική αποτίμηση

Αξιολόγηση συμπερασμάτων

Διευκρίνιση: 
Ο διδάσκων θα εκτιμήσει τα αποτελέσματα της ομαδικής σας εργασίας με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Σύγκριση με το σήμερα

Δημιουργός Σεναρίου: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΕΛΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)