Καλλιτεχνικά / Εικαστικά (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Από τα "Νούφαρα" του Μονέ, στο "Παρεκκλήσιο" του Ρόθκο. Το ζωγραφικό έργο στο χώρο.

35 λεπτά

Σύνθεση και ανάρτηση έργου επί τόπου. Αξιολόγηση.

Φύλλα Εργασίας

 Συγκεντρωνόμαστε στον επιλεγμένο χώρο έχοντας μαζί μας τα απαραίτητα εργαλεία - σύνεργα  και τα ατομικά έργα, χωριζόμαστε σε ομάδες εργασίας και ξεκινάμε την δημιουργία του συλλογικού έργου εγκατάστασης. Η κατεύθυνση που θα πάρει  η εικαστική εργασία ποικίλει, καθώς εξαρτάται από τις προθέσεις των μαθητών. Στο στάδιο αυτό ο εκπαιδευτικός παρέχει την πρωτοκαθεδρία στους μαθητές και συντονίζει διακριτικά την εργασία, παρεμβαίνει μονάχα όταν οι ιδέες των μαθητών αποδομούν την έννοια της εγκατάστασης και κρίνει αναγκαίο να παρέχει την απαιτούμενη ανατροφοδότηση υπενθυμίζοντας στοιχεία από τις παρουσιάσεις που προηγήθηκαν.  Είναι σημαντικό η σύνθεση του συλλογικού έργου και η εικαστική πραγμάτωση της εγκατάστασης  να γίνει επί τόπου στο χώρο που έχει εκ των προτέρων επιλεγεί, προκειμένου να αποφευχθεί  η μετατροπή της εικαστικής δράσης  σε απλή ανάρτηση ενός ήδη προετοιμασμένου έργου. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, οι μαθητές καλούνται να διατυπώσουν τις εντυπώσεις που τους δημιουργεί και να τις περιγράψουν λεκτικά. Σε δεύτερο χρόνο, ζητούν από συμμαθητές τους και άλλους εκπαιδευτικούς που δε συμμετείχαν στη δράση να πουν τις εντυπώσεις και να περιγράψουν την εγκατάσταση. Καταγράφουν τις απαντήσεις και αξιολογούν το βαθμό επιτυχίας της δράσης ως προς τις προθέσεις τους.

Δημιουργός Σεναρίου: ΦΟΙΒΟΣ ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΡΤΣΑΚΑ ΕΛΕΝΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (Συντονιστής)