Καλλιτεχνικά / Εικαστικά (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Από τα "Νούφαρα" του Μονέ, στο "Παρεκκλήσιο" του Ρόθκο. Το ζωγραφικό έργο στο χώρο.

15 λεπτά

Αναζήτηση χώρου και λύσεων για έργο εγκατάσταση.

Φύλλα Εργασίας

Έχοντας συγκεντρώσει τις προτάσεις των μαθητών, αλλά και μέσα από ένα σύντομο καταιγισμό ιδεών, καταλήγουμε στην καταλληλότερη  πρόταση για το χώρο όπου θα εγκατασταθεί το συλλογικό μας έργο. Σε αυτό το στάδιο, θα χρειαστεί να μετακινούμαστε στο χώρο του σχολείου και να διαπιστώνουμε επί τόπου τα προβλήματα και τις λύσεις που μας προσφέρει κάθε επιμέρους χώρος. Χρειάζεται ταχύτητα και ελευθερία στην έκφραση από τους μαθητές, αλλά και ετοιμότητα από τον εκπαιδευτικό για ανατροφοδότηση των απόψεων προς στη σωστή κατεύθυνση. Είναι ένα πολύ δημιουργικό στάδιο που μας επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις. Τα κριτήρια επιλογής είναι η πρωτοτυπία, η λειτουργικότητα, το εφικτό του στόχου, η παρεμβατικότητα στη σχολική ζωή και ασφαλώς το προσδοκώμενο περιεχόμενο που θα προσδιορίσουν μέσα από καταιγισμό ιδεών οι μαθητές. Ενδεδειγμένη λύση σε πιθανή διαφωνία ως προς το χώρο επιλογής είναι μια επιτόπια ψηφοφορία.

Παρουσίαση αντίστοιχων εγκαταστάσεων μαθητικών έργων και εικονικές προτάσεις υλοποίησης.

Διευκρίνιση: 
Σε αυτή την παρουσίαση, μπορείς να δεις παραδείγματα αντίστοιχων εγκαταστάσεων μαθητικών έργων με διαφορετική θεματική, καθώς και κάποιες πιθανές εικονικές προτάσεις για τη δικιά μας περίπτωση.
Δημιουργός Σεναρίου: ΦΟΙΒΟΣ ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΡΤΣΑΚΑ ΕΛΕΝΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (Συντονιστής)