Μαθηματικά (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Μαθητική έρευνα: "Διαδικτυακός εκφοβισμός"

70 λεπτά

Γ) Εφαρμογή (υλοποίηση της έρευνας)

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση της εφαρμογής αποφασίζεται η μέθοδος εργασίας και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν και το σχέδιο εργασίας υλοποιείται. Η μέθοδος, η οποία παρουσιάζεται στο παρόν σενάριο, είναι η μαθητική έρευνα. Πρόκειται για μία διδακτική προσέγγιση με επιμέρους φάσεις που σχετίζονται με την οργάνωση, την ταξινόμηση και την επεξεργασία δεδομένων (Πήλιουρας & άλ., 2010).

Υλοποίηση βημάτων έρευνας

1ο βήμα: Σύνταξη ερωτηματολογίου έρευνας με δείγμα τους μαθητές των Ε’ και ΣΤ’ τάξεων του σχολείου μας.

Διευκρίνιση: 
Οι μαθητές μπορούν να συμπεριλάβουν κάποια ή όλα τα προτεινόμενα ερωτήματα στο ερωτηματολόγιό τους ή να σκεφτούν και να προτείνουν και άλλα.
Σχόλιο: 
Ερωτηματολόγιο: Μ' αυτήν την τεχνική συλλογής δεδομένων οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τα άτομα που θα τους βοηθήσουν να συλλέξουν τις πληροφορίες που θέλουν. Οι μαθητές αποφασίζουν ποια είναι τα κατάλληλα άτομα στα οποία θα απευθυνθούν, τι θα ρωτήσουν (ανάλογα με τον στόχο της έρευνας) και διατυπώνουν τα ερωτήματα για τα οποία θα συλλέξουν τις πληροφορίες. Μετά τη συμπλήρωσή τους τα ερωτηματολόγια συγκεντρώνονται για να ακολουθήσει η επεξεργασία τους (Πηγή: Βιβλία Δασκάλου).

Ερωτηματολόγιο

Διευκρίνιση: 
Αφού ολοκληρώσετε τη δραστηριότητα, αποθηκεύστε και τυπώστε το ερωτηματολόγιο.
Σχόλιο: 
Το ερωτηματολόγιο, αν απαιτείται, μπορεί να εκτυπωθεί και να κατασκευαστεί σε έντυπη μορφή (βλ. Φύλλο Εργασίας 1).

2ο βήμα: Πραγματοποίηση της έρευνας.

3ο βήμα: Συγκέντρωση δεδομένων και συμπλήρωση των Πινάκων Συχνοτήτων.

Πίνακας Ταξινόμησης Δεδομένων

Διευκρίνιση: 
Αφού ολοκληρώσετε τη δραστηριότητα, αποθηκεύστε και τυπώστε τον Πίνακα Συχνοτήτων.
Σχόλιο: 
Ο Πίνακας Ταξινόμησης Δεδομένων, αν απαιτείται, μπορεί να εκτυπωθεί και να συμπληρωθεί σε έντυπη μορφή (βλ. Φύλλο Εργασίας 2).

Πίνακες Συχνοτήτων

Διευκρίνιση: 
Αφού ολοκληρώσετε τη δραστηριότητα, αποθηκεύστε και τυπώστε τους Πίνακες Συχνοτήτων.
Σχόλιο: 
Οι Πίνακες Συχνοτήτων μπορούν να συμπληρωθούν και να υπολογιστούν με μη αυτόματο τρόπο (βλ. Φύλλο Εργασίας 3). Στην περίπτωση αυτή, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν οι ίδιοι τους μαθηματικούς τύπους που απαιτούνται για την εύρεση των συνόλων ή των ποσοστών, ώστε τα αποτελέσματα να είναι σωστά. Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να κατασκευάσουν μόνοι τους τα γραφήματα στο περιβάλλον των Λογιστικών Φύλλων.

4ο βήμα: Παρουσίαση αποτελεσμάτων με γραφήματα των Λογιστικών Φύλλων.

Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΚΙΖΑΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΖΥΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ/ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Συντονιστής)