Μαθηματικά (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Μαθητική έρευνα: "Διαδικτυακός εκφοβισμός"

25 λεπτά

Α) Προβληματισμός και Ορισμός του θέματος

Στην πρώτη φάση, με αφορμή ένα γεγονός από την επικαιρότητα ή την καθημερινή ζωή, οι μαθητές εμπλέκονται σε συζήτηση σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου και ειδικότερα με τη βία στο διαδίκτυο. Εκδηλώνουν τα ενδιαφέροντα και καταθέτουν τις απόψεις τους, οι οποίες καταγράφονται στον πίνακα (με τη μέθοδο του καταιγισμού ιδεών), με στόχο την ανάδειξη της προϋπάρχουσας γνώσης τους για το ζήτημα. Στη συνέχεια, αποφασίζεται ότι το θέμα που θα διερευνηθεί είναι ο "Διαδικτυακός εκφοβισμός" και καταγράφεται στον πίνακα. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει στην τάξη ενημερωτικό υλικό και αναζητούνται επιπλέον πληροφορίες από διάφορες πηγές.

Αφόρμηση

Διευκρίνιση: 
Ο εκπαιδευτικός μπορεί να βρει κι άλλα βίντεο ή άλλους τρόπους για την εισαγωγή στο θέμα.
Σχόλιο: 
Ποιο είναι το θέμα το οποίο πραγματεύεται το βίντεο; Ποιες είναι οι σκέψεις σας;

Ανίχνευση πρότερων ιδεών

Καταιγισμός ιδεών

Διευκρίνιση: 
Αφού ολοκληρώσετε τη δραστηριότητα, αποθηκεύστε και τυπώστε τον καταιγισμό ιδεών.
Σχόλιο: 
Καταιγισμός ιδεών: Με τη μέθοδο αυτή οι μαθητές αποτυπώνουν αυθόρμητα και συνειρμικά σκέψεις, προηγούμενες γνώσεις και συναισθήματα γύρω από ένα θέμα/έννοια-κλειδί. Γράφουμε στο κέντρο το θέμα και γύρω του λέξεις, ερωτήματα ή σκίτσα, χωρίς κριτική επεξεργασία και συζήτηση. Αποτυπώνεται δηλαδή το τι γνωρίζει και το τι θέλει να μάθει για το θέμα ο μαθητής. Η τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί ατομικά αλλά και ομαδικά (Πηγή: Βιβλία Δασκάλου).

Αναζήτηση πηγών

Σχόλιο: 
Το διαδίκτυο αποτελεί σήμερα την κυριότερη πηγή για αναζήτηση πληροφοριών. Παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης, εντοπισμού, περιήγησης και μεταφοράς δεδομένων ποικίλης μορφής (κειμένου, εικόνας, βίντεο, ήχου κλπ). Οι εκπαιδευτικοί που αξιοποιούν πηγές από το διαδίκτυο οφείλουν πρώτα να τις αξιολογούν ως προς την παιδαγωγική τους αξία και την καταλληλότητά τους.

Προτεινόμενες πηγές

Διευκρίνιση: 
Ο εκπαιδευτικός μπορεί να βρει και να προσθέσει κι άλλες πηγές από τις οποίες θα ενημερωθούν οι μαθητές.
Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΚΙΖΑΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΖΥΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ/ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Συντονιστής)