Ευέλικτη Ζώνη (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Έλληνες πού ξεχώρισαν

55 λεπτά

Επιλογή πληροφοριών & παραγωγή παρουσίασης

Φύλλα Εργασίας

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, οι μαθητές, πραγματοποιούν αναζήτηση στο διαδίκτυο σε επιλεγμένες πηγές, που τους προτείνονται στο φύλλο εργασίας.

Kατόπιν αξιολογούν τις πληροφορίες που βρίσκουν και επιλέγουν όσες τους χρειάζονται.

Τα μέλη κάθε ομάδας εργάζονται συνεργατικά για να συγκεντρώσουν πληροφορίες για τους ανθρώπους που επέλεξαν, κατανέμοντας την εργασία μεταξύ τους, τόσο όσον αφορά την αναζήτηση στις πρωτογενείς πηγές, όσο και στην επιλογή και σύνθεση των πληροφοριών που χρειάζονται.

Κατόπιν σε αυτή τη φάση, οι μαθητές δημιουργούν κατά ομάδες ένα αρχείο παρουσίασης, το οποίο παρουσιάζουν στην ολομέλεια στην τάξη (μπορούν να επιλέξουν το ψηφιακό εργαλείο με το οποίο θα δημιουργήσουν και θα παρουσιάσουν το αρχείο τους).

πηγή 1

Διευκρίνιση: 
Από τη σειρά ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

πηγή 2

Διευκρίνιση: 
Σημαντικοί Έλληνες που ξεχώρισαν στο εξωτερικό

πηγή 3

Διευκρίνιση: 
Από τη σελίδα του ΕΚΕΒΙ για τους Έλληνες λογοτέχνες

πηγή 4

Διευκρίνιση: 
Παρουσιάσεις των έργων κάποιων μεγάλων Ελλήνων ζωγράφων

πηγή 5

Διευκρίνιση: 
Βιογραφίες Ελλήνων επιστημόνων στην αρχαιότητα

πηγή 6

Διευκρίνιση: 
Βιογραφίες αρχαίων Ελλήνων στρατηγών
Δημιουργός Σεναρίου: ΟΛΓΑ ΚΑΣΣΩΤΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)