Ευέλικτη Ζώνη (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Έλληνες πού ξεχώρισαν

10 λεπτά

Χωρισμός ομάδων ενδιαφερόντων

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές συμπληρώνουν φόρμα (σε έντυπο ή online όπως η φόρμα Google που προτείνεται -http://goo.gl/forms/17XlgIK4jD, την οποία όμως πρέπει να δημιουργήσει ο εκπαιδευτικός εκ νέου για να μπορεί να συλλέξει τις απαντήσεις), όπου επιλέγουν να ασχοληθούν με την περιοχή που τους ενδιαφέρει. Στην ίδια φόρμα μπορούν να δηλώσουν το επίπεδο δεξιοτήτων τους, ώστε να διευκολυνθεί ο εκπαιδευτικός στην κατανομή τους σε ομάδες. Θεωρούμε ότι όταν δίνεται στους μαθητές η δυνατότητα επιλογής ενασχόλησης με υποθέματα (του βασικού θέματος) που δηλώνουν  ότι τους ενδιαφέρουν είναι πιθανόν να εξασφαλίζεται η θετική τους στάση.
Οι μαθητές χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες, στις οποίες τους κατανέμει ο εκπαιδευτικός λαμβάνοντας υπόψη τις επιλογές τους. 

παράδειγμα φόρμας χωρισμού ομάδων

Σχόλιο: 
Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να δημιουργήσει τη δική του φόρμα, ώστε να μπορεί να συλλέξει τα δεδομένα.
Δημιουργός Σεναρίου: ΟΛΓΑ ΚΑΣΣΩΤΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)