Μουσική (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων

40 λεπτά

Διάκριση μελωδικών διαστημάτων

Διάκριση μελωδικών διαστημάτων και άσκηση μελωδικής αναγνώρισης

Παρουσίαση μελωδικών διαστημάτων

Ακουστικές ασκήσεις αναγνώρισης μελωδικών διαστημάτων

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΟΛΛΙΣ ΑΔΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΕΡΠΕ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΡΕΝΑΤΑ) (Συντονιστής)