Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Μέσα από τη γειτονιά του χθες ανακαλύπτω τη γειτονιά του σήμερα

30 λεπτά

Η γειτονιά μέσα στο χάρτη

Σε αυτή τη φάση εντάσσονται δραστηριότητες που αφορούν την προσέγγιση της γεωγραφικής διάστασης της γειτονιάς. Μέσα από την αξιοποίηση λογισμικού εικονικής αναπαράστασης της γης που ευνοεί την παρουσίαση του θέματος με πολλαπλές οπτικές, τα παιδιά σε μικρές ομάδες πειραματίζονται με την αναγνώριση της γειτονιάς στο χάρτη και τον εντοπισμό σημαντικών της σημείων.

Ο/η εκπαιδευτικός αξιοποιεί μέρος των ερευνητικών δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί από την προηγούμενη φάση, προκειμένου να διευκολύνει τη δημιουργία πρωτότυπων χαρτών και να ενισχύσει την οπτική αναγνώριση συμβολικών αναπαραστάσεων, σημαντικών σημείων της γειτονιάς (όπως, νηπιαγωγείο, εκκλησία κ.τ.λ.) από το σύνολο των μαθητών.

Αναγνώριση γειτονιάς σε χάρτες

Χάρτης

Διευκρίνιση: 
Ταυτόχρονα με την υλοποίηση της δραστηριότητας, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να έχει αναρτήσει στην τάξη μία εκτυπωμένη μορφή του χάρτη, προκειμένου τα παιδιά να έχουν ένα σταθερό σημείο αναφοράς για την επαλήθευση ή όχι των επιλογών τους.
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΛΛΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΤΣΑΛΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ (Συντονιστής)