Διαθεματικό (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Διαχείριση στερεών αποβλήτων Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αγγλική γλώσσα

45 λεπτά

Δημιουργία ταινίας στην αγγλική γλώσσα

Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες των 4-5 ατόμων, με βάση όσα έχουν μάθει αναλαμβάνουν να δημιουργήσουν το story map μιας ταινίας που θα ενημερώνει και θα προβληματίζει τους θεατές. Ελάχιστη απαίτηση 1 υπολογιστής ανά ομάδα και σύνδεση στο διαδίκτυο. Στη συνέχεια και σε χρόνο εκτός του σχολικού ωραρίου, αναλαμβάνουν να κινηματογραφήσουν και να μοντάρουν μια ταινία 3 λεπτών. Η ταινία μπορεί να είναι στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα ανάλογα με την κρίση του διδάσκοντα και ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο και τις δυνατότητες των μαθητών μπορεί να ζητηθεί υποτιτλισμός στην αγγλική / ελληνική γλώσσα. Ο εκπαιδευτικός σε συνεργασία με τους μαθητές μπορεί να προσδιορίσει σε ποιο κοινό θα προβληθεί η ταινία και σε ποια σφαίρα έξω από τα στενά σχολικά πλαίσια θα απλωθεί ο στόχος της ενημέρωσης και του προβληματισμού στα θέματα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Μετά την προβολή της ταινίας ακολουθεί συζήτηση. 

Διδακτικοί στόχοι:
Μετά την ολοκλήρωση της 3ης διδακτικής ώρας ο μαθητής θα πρέπει:

1. να μπορεί να συνεργάζεται σε ομάδα για την παραγωγή πολυτροπικού κειμένου

2. να αξιοποιεί τις ΤΠΕ για τη δημιουργία του story map μιας ταινίας

3. να μπορεί να περιγράφει με πολυμεσικό κείμενο πληροφορία και προβληματισμό σχετικά με θέματα διαχείρισης αποβλήτων

4. να ενεργοποιηθεί περιβαλλοντικά προωθώντας σε τρίτους μήνυμα υιοθέτησης θετικών στάσεων και συμπεριφορών ως προς τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων

Διάρθρωση:

1) Αφόρμηση (5'): Προβολή εικόνας για την κινητοποίηση των μαθητών, την ανάκληση γνώσεων και την έκφραση του προβληματισμού τους σχετικά με το θέμα.

2) Παρουσίαση των εργασιών (10'): τα θετικά και αρνητικά των διαφόρων τρόπων διαχείρισης αποβλήτων, δημιουργία συναντίληψης

3) Δημιουργία story map (30'): περιβαλλοντική ενεργοποίηση των μαθητών μέσα από την τέχνη του Κινηματογράφου

Πυραμίδα ιεράρχησης στη Διαχείριση Αποβλήτων

Διευκρίνιση: 
Στην προηγούμενη φάση καταλήξαμε στα υπέρ και τα κατά των διαφόρων τεχνικών διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Παρατηρείστε την εικόνα και σχολιάστε ποια τεχνική βρίσκετε ψηλότερα στην ιεραρχία;
Σχόλιο: 
Αφόρμηση της 3ης φάσης: Η ανεστραμμένη πυραμίδα ιεράρχησης των τεχνικών διαχείρισης των στερεών αποβλήτων δείχνει ότι η υγειονομική ταφή ταφή είναι μια πρόταση πολύ χαμηλής προτεραιότητας που δεν λύνει το πρόβλημα του αυξανόμενου όγκου των σκουπιδιών και που μας στερεί από χρήσιμους πόρους (υλικά, ενέργεια).

Waste management hierarchy

Group Presentations of pros and cons of various waste management methods

Δημιουργία του story map

Διευκρίνιση: 
Υποβοηθούμενη βήμα - βήμα συγγραφή του story map στον δικτυακό τόπο του οργανισμού "readwritethink" (provides access to language arts instruction offering free materials). Για να σωθεί το σενάριό σας θα πρέπει να εκτυπωθεί. (Στόχοι 1-4)
Σχόλιο: 
Το story map εκτυπώνεται και αξιοποιείτε ως οδηγός στην κινηματογράφηση και το μοντάζ της περιβαλλοντικής ταινίας που θα δημιουργήσουν οι μαθητές. Αποτελεί άσκηση στον γραπτό λόγο, αλλά και άσκηση στην επιλογή της σημαντικής πληροφορίας και στην οργάνωσης της πληροφορίας. Παράλληλα είναι ένα μέσο έκφρασης της φαντασίας και ανάπτυξης της δημιουργικότητας των μαθητών που λειτουργεί τελικά ως ένα μεταγνωστικό εργαλείο. Δίνεται ένα χρονικό όριο για να φέρουν οι μαθητές την ταινία τους και να την προβάλουν στην ολομέλεια.

Προγράμματα για επεξεργασία εικόνας/βίντεο/ήχου

Διευκρίνιση: 
Μια λίστα με προγράμματα freeware και open source
Δημιουργός Σεναρίου: ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΚΥΖΕΡΙΔΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΒΑΚΑΛΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ (Συντονιστής)