Διαθεματικό (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Διαχείριση στερεών αποβλήτων Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αγγλική γλώσσα

45 λεπτά

Αφόρμηση και εκμάθηση εισαγωγικών εννοιών

Διδακτικοί στόχοι:

Μετά την ολοκλήρωση της 1ης διδακτικής ώρας ο μαθητής θα πρέπει να μπορεί

1. να συνδέει το πρόβλημα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων με τον παγκόσμιο χαρακτήρα του (Δραστηριότητα 1,2)

2. να αναφέρει τις πηγές των στερεών αποβλήτων (Δρ. 3, 4)

3. να αναφέρει τα κύρια χαρακτηριστικά των μεθόδων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων (Δρ. 3, 5, 6)

4. να εντοπίζει τις κρίσιμες παραμέτρους του προβλήματος (Δρ. 1, 5, 6, 7)

Διάρθρωση:

1) Αφόρμηση (10'): Προβολή βίντεο για την κινητοποίηση των μαθητών, την ανάκληση γνώσεων και την έκφραση του προβληματισμού τους σχετικά με το θέμα.

2) Εισαγωγικές έννοιες (30'): τι είναι τα στερεά απόβλητα, γιατί υπάρχει ανάγκη διαχείρισής τους και πώς τα διαχειριζόμαστε

3) Αυτοαξιολόγηση (5')

Εισαγωγή στη διαχείριση στερών αποβλήτων - Το παράδειγμα της Ινδίας

Διευκρίνιση: 
στόχος 1, 4
Σχόλιο: 
Το παράδειγμα της Ινδίας

Τοπικό ή παγκόσμιο θέμα η διαχείριση των στερεών αποβλήτων;

Διευκρίνιση: 
στόχος 1
Σχόλιο: 
Η διαχείριση των αποβλήτων είναι ένα παγκόσμιο περιβαλλοντικό θέμα που απασχολεί τους ανθρώπους σε όλες τις χώρες.

Πηγές στερεών αποβλήτων

Διευκρίνιση: 
Διαβάστε το κείμενο και εντοπίστε ποιες είναι οι πηγές των στερεών αποβλήτων (στόχος 2,3)
Σχόλιο: 
Πηγή: Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τα στερεά απόβλητα - solid waste

Διευκρίνιση: 
στόχος 2

Τεχνικές Διαχείρισης Αποβλήτων

Διευκρίνιση: 
Σε ομάδες των 4-5 ατόμων να διερευνήσετε στον παρακάτω υπερσύνδεσμο μία-δύο τεχνικές Διαχείρισης αποβλήτων. Να κρατήσετε σημειώσεις για να παρουσιάσετε τα κύρια χαρακτηριστικά τους στην ολομέλεια. (στόχος 3,4))

Διαχείριση των στερεών αποβλήτων

Διευκρίνιση: 
στόχος 3, 4

Τι προσπαθούμε να επιτύχουμε με την διαχείριση των στερεών αποβλήτων;

Διευκρίνιση: 
στόχος 4
Δημιουργός Σεναρίου: ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΚΥΖΕΡΙΔΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΒΑΚΑΛΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ (Συντονιστής)