Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Από που 'σαι ποταμάκι; Ο κύκλος του νερού

30 λεπτά

Ο κύκλος του νερού

Σκοπός της παρούσας φάσης είναι να πληροφορηθούν τα νήπια για τον κύκλο του νερού και να συζητήσουν, να παρατηρήσουν και να αναγνωρίσουν τις 3 μορφές του νερού. 

O κύκλος του νερού

Οι τρεις μορφές του νερού

Διευκρίνιση: 
Φυσικές καταστάσεις του νερού

Αναγνωρίζετε τις μορφές του νερού;

Διευκρίνιση: 
Βάλτε τις σωστές εικόνες, στη σωστή τους θέση
Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ-ΛΙΝΑ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΤΣΑΛΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ (Συντονιστής)