Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Τα ηλεκτρικά φίλτρα στη ζωή μας – Μέρος Α

15 λεπτά

Φ4 - ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ: Ολα όσα μάθαμε!

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση 4 (Φ4) διαπιστώνεται οι επίτευξη όλων των διδακτικών στόχων που έχουμε θέσει στην αρχή του διδακτικού σεναρίου.

Χαμηλοπερατό και υψιπερατό φίλτρο

Οι παράμετροι που περιλαμβάνονται στη συνάρτηση μεταφοράς ενός φίλτρου

Γράφημα φάσης χαμηλοπερατού και υψιπερατού φίλτρου

Γράφημα συχνοτήτων χαμηλοπερατού και υψιπερατού φίλτρου

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΒΡΕΚΤΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΙΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (Συντονιστής)