Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Τα ηλεκτρικά φίλτρα στη ζωή μας – Μέρος Α

45 λεπτά

Φ3 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Δουλεύοντας με φίλτρα στο MUTLISIM

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση 3 (Φ3)  χρησιμοποιούμε το λογισμικό MULTISIM για να υλοποιήσουν ένα χαμηλοπερατό και ένα υψιπερατό φίλτρο

Βιβλίο καθηγητή για το λογισμικό MultiSIM

Τετράδιο μαθητή για το λογισμικό MultiSIM

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΒΡΕΚΤΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΙΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (Συντονιστής)