Μουσική (Άλλο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Συγχορδίες διπλής δεσπόζουσας αυξημένης 6ης

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το εκπαιδευτικό σενάριο περιλαμβάνει 3 φάσεις. Στην πρώτη φάση γίνεται η παρουσίαση των συγχορδιών διπλής δεσπόζουσας αυξημένης 6ης, στη δεύτερη φάση η κατασκευαστική περιγραφή τους, ενώ στην τρίτη φάση περιγράφεται η αρμονική λειτουργία τους.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Το εκπαιδευτικό σενάριο στοχεύει στην παρουσίαση της προέλευσης, στο σχηματισμό και στην ακουστική διάκριση των συγχορδιών διπλής δεσπόζουσας αυξημένης 6ης

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: Παρουσίαση των συγχορδιών
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα διδασκαλίας
45 λεπτά
Φάση 2: Κατασκευαστική προσέγγιση των συγχορδιών
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα διδασκαλίας
45 λεπτά
Φάση 3: Αρμονική λειτουργία των συγχορδιών
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα διδασκαλίας
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Κατασκευαστική διαχείριση όλων των συγχορδιών αυξημένης 6ης
  2. Εξοικείωση με τις αρμονικές λειτουργίες των συγχορδιών διπλής δεσπόζουσας αυξημένης 6ης
  3. Διεύρυνση της δεξιότητας των μαθητών στην αρμονική οργάνωση και λειτουργία των πτώσεων
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Γαλλική
Γερμανική
Ιταλική
αυξημένη 6η
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Διαδραστικός πίνακας, προβολικό μηχάνημα, ηχεία
Δημιουργός Σεναρίου: ΠΟΛΛΙΣ ΑΔΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΕΡΠΕ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΡΕΝΑΤΑ) (Συντονιστής)