Βιολογία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Φωτοσύνθεση

10 λεπτά

Κοινοποίηση θέματος - Έλεγχος προϋπάρχουσας γνώσης

Στην πρώτη φάση του σεναρίου κοινοποιούμε στους μαθητές το θέμα:

"Η Φωτοσύνθεση".

Ανακοινώνουμε τους βασικούς στόχους:

Σε αυτή την ενότητα θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης. 

Μετά την ολοκλήρωση των μαθησιακών δραστηριοτήτων θα είστε σε θέση να:

- διακρίνετε τους οργανισμούς σύμφωνα με τις διατροφικές τους συνήθειες

- περιγράφετε τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης

- αναφέρετε τι χρησιμοποιείται και τι παράγεται στη φωτοσύνθεση

- επεξηγείτε την αναγκαιότητα του φωτός για τη φωτοσύνθεση

Στη συνέχεια προχωράμε στον έλεγχο της προϋπάρχουσας γνώσης και των πρότερων αντιλήψεων των μαθητών.

1.

2.

3.

4.

5.

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΑΡΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Συντονιστής)