Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Η Αχτένιστη Αγελάδα

15 λεπτά

Αντιστοίχιση αντικειμένου - λέξης από Α.

Σε αυτή τη δραστηριότητα δίνονται εικόνες αντικειμένων που αρχίζουν από Α και περιέχονται στο βίντεο της Αχτένιστης Αγελάδας. Δίνονται επίσης και οι λέξεις που αντιστοιχούν σε αυτά τα αντικείμενα. Τα νήπια καλούνται να κάνουν την αντιστοίχιση λέξης σε σωστή εικόνα.

Βάλε τη λέξη κάτω από το αντικείμενο που ταιριάζει.

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΟΥΚΑ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΤΣΑΛΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ (Συντονιστής)