Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Η Αχτένιστη Αγελάδα

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Τα νήπια στο γνωστικό αντικείμενο της γλώσσας παρακολουθούν βίντεο με κυρίαρχες τις λέξεις που ξεκινούν από το φώνημα Α. Εμπλέκονται σε δραστηριότητες ευαισθητοποίησης ως προς αυτό και εξοικειώνονται τα με σύμβολα που χρησιμοποιούνται για την απόδοση των ήχων (φωνημάτων) στην ελληνική γλώσσα.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Τα νήπια με ευχάριστο και αισθητικά προσεγμένο υλικό βοηθούνται να συνειδητοποιήσουν ότι ο γραπτός λόγος είναι η αναπαράσταση του προφορικού, να διακρίνουν την εικόνα μιας λέξης από την γραπτή απόδοση της και να προχωρήσουν σε υποθέσεις  σχετικά με το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
20 λεπτά
Φάση 1: Παρακολούθηση βίντεο
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη
10 λεπτά
Φάση 2: Ποιες λέξεις ξεκινούν από τη φωνούλα Α. Ποιες όχι;
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη
15 λεπτά
Φάση 3: Αναγνώριση γράμματος Α
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη
15 λεπτά
Φάση 4: Αντιστοίχιση αντικειμένου - λέξης από Α.
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
30 λεπτά
Φάση 5: Η Αγελάδα και οι φίλοι της!
Χώρος Διεξαγωγής: Γωνιά Η/Υ
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να συνειδητοποιήσουν το φωνηµικό χαρακτήρα της γλώσσας
  2. Να διακρίνουν τα φωνήµατα ως συστατικά των λέξεων
  3. Να κατανοήσουν τη σηµασία της γραφής ως μέσου επικοινωνίας
  4. Να συνειδητοποιήσουν ότι οι λέξεις αναπαριστούν αντικείμενα
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
γλώσσα
γράμματα
Υλικοτεχνική υποδομή: 
υπολογιστής
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΟΥΚΑ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΤΣΑΛΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ (Συντονιστής)