Χημεία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Περιεκτικότητες διαλυμάτων

45 λεπτά

Περιεκτικότητα διαλύματος % w/v

Φύλλα Εργασίας

Ο καθηγητής θα δώσει τον ορισμό της περιεκτικότητας % w/v. Στη συνέχεια οι μαθητές θα παρασκευάσουν διάλυμα περιεκτικότητας 10% w/v ζάχαρης στο νερό, στο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, σύμφωνα με το φύλλο εργασίας που θα τους δοθεί και θα παραδώσουν 50 mL του διαλύματος αυτού στον καθηγητή τους. Με τις ερωτήσεις που ακολουθούν θα γίνει έλεγχος της αφομοίωσης των διδαχθέντων από τους μαθητές. Σε περίπτωση που ο χρόνος δεν είναι αρκετός για την απάντηση όλων των ερωτήσεων, αυτές που δεν θα απαντηθούν θα αποτελέσουν την εργασία των μαθητών για το επόμενο μάθημα. Θα δωθούν προφορικές οδηγίες στους μαθητές για την ύπαρξη  διαδραστικού βίντεο στην πλατφόρμα "ΑΙΣΩΠΟΣ" ή στο "ΦΩΤΟΔΕΝΡΟ" στο οποίο παρασκευάζεται διάλυμα ζάχαρης στο νερό περιεκτικότητας 2% w/v. Το βίντεο έχει ως σκοπό την επίλυση αποριών που δημιουργήθηκαν στους μαθητές από την άσκησή τους στο εργαστήριο.

Περιεκτικότητα διαλύματος στα εκατό βάρος σε βάρος (% w/v)

Στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέξτε τη σωστή απάντηση

Διευκρίνιση: 
Μία μόνο απάντηση είναι σωστή σε κάθε ερώτηση

Παρακολουθήστε στο βίντεο πως παρασκευάζουμε ένα διάλυμα ζάχαρης στο νερό περιεκτικότητας 2 %w/v

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Συντονιστής)