Φυσική (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Το ηλεκτρικό βραχυ-κύκλωμα – Κίνδυνοι και "Ασφάλεια"

15 λεπτά

Ηλεκτρικό κύκλωμα και βραχυ-κύκλωμα

Στη φάση αυτή οι μαθητές (εργαζόμενοι σε ομάδες των 2 ή 3 ή παρακολουθώντας επίδειξη) κατασκευάζουν απλό ηλεκτρικό κύκλωμα (με πηγή, διακόπτη και λαμπτήρα, όπως ενδεικτικά παρουσιάζεται στην εικόνα με τίτλο "Ηλεκτρικό κύκλωμα"). Αν υπάρχει δυνατότητα, προτείνεται και η πραγματοποίηση μετρήσεων τάσης και έντασης με βολτόμετρα και αμπερόμετρα, αντίστοιχα.

Στη συνέχεια, είτε παρακολουθούν πραγματοποίηση βραχυκυκλώματος σε πραγματικό κύκλωμα, είτε το video (διάρκειας 36s, με ενδιάμεσες παύσεις για συζήτηση) που παρατίθεται. Σε όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας, ο εκπαιδευτικός κατευθύνει κατάλληλα και διακριτικά στοχεμένη συζήτηση. 

Προαιρετικά, ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει και την εικόνα με τίτλο "Συμβολισμός βραχυκυκλώματος".

Προτείνεται να γίνει στην τάξη και ετυμολόγηση της λέξης "βραχυκύκλωμα", αλλά και της αντίσοιχης στην αγγλική γλώσσα "short circuit", έτσι ώστε να γίνει σταδιακά αντιληπτό από τους μαθητές το νόημα της "βραχείας/σύντομης" διαδρομής του ηλεκτρικού ρεύματος στο τυπικό βραχυκύκλωμα. Μπορεί να αξιοποιηθεί λεξικό/πηγή από το διαδίκτυο (πχ http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%22%CE%B2%CF%81%CE%B1%CF%87%CF%8D%CF%82+-%CE%B5%CE%AF%CE%B1+-%CF%8D%22&dq=  και http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%B1&dq= και http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%B2%CF%81%CE%B1%CF%87%CF%85%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%B1&dq=)

Ηλεκτρικό κύκλωμα

Σχόλιο: 
Διατίθεται για ελεύθερη χρήση, αναπαραγωγή, αναδιανομή, παρουσίαση και αξιοποίηση, με την προϋπόθεση να μην υπάρχει πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης, με αναφορά στο δημιουργό ή το δικαιούχο της άδειας και συναίνεση διανομής με την ίδια ή παρόμοια άδεια οποιουδήποτε παράγωγου του πρωτότυπου έργου (CC BY-NC-SA 3.0 GR http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/gr/).

Το ηλεκτρικό βραχυ-κύκλωμα (video, διάρκειας 36 s)

Σχόλιο: 
Κάθε φορά που σταματά η αναπαραγωγή του video, μπορείτε να την επανεκκινήσετε με κλικ στο play.

Συμβολισμός βραχυκυκλώματος

Σχόλιο: 
Πηγή: wikipedia
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΤΣΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)