Φυσική (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Το ηλεκτρικό βραχυ-κύκλωμα – Κίνδυνοι και "Ασφάλεια"

15 λεπτά

(αυτο)Αξιολόγηση/αναστοχασμός

Στη φάση αυτή, ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει 10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σχετικές με τα θέματα που διαπραγματεύτηκαν κατά τη διδασκαλία.

Οι ερωτήσεις μπορούν να απευθύνονται στην ολομέλεια της τάξης και να απαντώνται ατομικά ή ομαδικά, αιτιολογώντας την ορθότητα ή μη της κάθε απάντησης/επιλογής, ενώ συγχρόνως προβάλλονται στην οθόνη προβολής της τάξης. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, ο εκπαιδευτικός μπορεί να αναπτύσσει σύντομες συζητήσεις, για να αξιολογήσει και τη διδασκαλία του αλλά και το αποτέλεσμά της στους μαθητές.

Εναλλακτικά, οι ερωτήσεις μπορούν να απαντηθούν ανά ομάδα μαθητών σε υπολογιστή (ανά ομάδα) ή να δοθούν ως εργασία για το σπίτι (ειδικά στην περίπτωση που δεν θα επαρκέσει η 45λεπτη χρονική διάρκεια για την πλήρη ανάπτυξη της διδασκαλίας).

Σημειώνεται ότι η εφαρμογή (σε flash) με τις 10 ερωτήσεις έχει τη δυνατότητα εμφάνισης, στην ολοκλήρωσή της, της βαθμολογίας των απαντήσεων (προσφέρεται για αυτοαξιολόγηση), καθώς και των σωστών απαντήσεων.

10 ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΤΣΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)