Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Στοιχεία μετάδοσης κίνησης - ΟΔΟΝΤΩΣΕΙΣ

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών του Πανελλαδικά εξαταζόμενου μαθήματος "Στοιχεία Μηχανών" της Γ’ τάξης του Μηχανολογικού τομέα των ΕΠΑ.Λ. (Αρ. 74916/Γ2 ΦΕΚ: τ. Β’ 1277/2-7-2008),  στην 4η Θεματική Ενότητα με τίτλο «Στοιχεία Μετάδοσης Κίνησης»  (Κεφάλαιο 10, θεματική ενότητα 10.1 - “Οδοντώσεις”, σελίδες 225 έως 236), οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν τις γνώσεις που απέκτησαν, στη Β΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ., σχετικά με τη μετάδοση κίνησης και να γνωρίσουν έναν από τους πιο διαδεδομένους τρόπους μετάδοσης της περιστροφικής κίνησης με τη χρήση εξαρτημάτων που φέρουν οδόντωση.

Υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες μεταδόσεων κίνησης με οδοντώσεις και στην κάθε μία αντιστοιχούν ορισμένοι τύποι γραναζιών.

Στα κατασκευαστικά στοιχεία των γραναζιών δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις βασικές διαστάσεις τους και το Modul, με το οποίο συνδέονται οι υπόλοιπες διαστάσεις των οδοντώσεων και διατυπώνονται όλες οι μαθηματικές σχέσεις που θα χρησιμοποιηθούν για τους υπολογισμούς τους.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

 

Σκοπός του παρόντος σεναρίου είναι να διδαχθεί ο μαθητής έναν από τους πιο σημαντικούς τρόπους μετάδοσης κίνησης, την οδοντοκίνηση. 

 

Με το σενάριο αυτό οι μαθητές θα κατανοήσουν αναλυτικότερα το λειτουργικό σκοπό και τις χρήσεις των οδοντώσεων, θα γνωρίσουν τις βασικές κατηγορίες μεταδόσεων κίνησης με οδοντώσεις και θα μάθουν να αντιστοιχούν τα γρανάζια στις κατηγορίες αυτές, θα είναι σε θέση να επιλέγουν το υλικό κατασκευής αλλά και τον τρόπο κατασκευής των γραναζιών ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής, θα ανακαλύψουν την αναγκαιότητα της τυποποίησης των οδοντώσεων, και τελικά θα γνωρίσουν τις μαθηματικές σχέσεις που αφορούν την κατασκευή τους ώστε να είναι σε θέση να επιλύσουν ένα πρόβλημα υπολογισμού τους.

 

Αργότερα, οι μαθητές στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία θα συναντήσουν πολλά και ποικίλα προβλήματα και εφαρμογές μετάδοσης κίνησης. Με τις γνώσεις που θα αποκτήσουν σε αυτήν την θεματική ενότητα, θα είναι σε θέση, όχι μόνο να επιλέγουν την οδοντοκίνηση ως λύση ή όχι σε μια εφαρμογή, αλλά να επιλέγουν, τον τύπο, το υλικό, τη μέθοδο κατασκευής και τις βασικές διαστάσεις των γραναζιών που χρειάζονται για κάθε σύστημα μετάδοσης κίνησης. 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: Περιγραφή - λειτουργικός σκοπός
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής ή τάξη
45 λεπτά
Φάση 2: Τύποι και κατασκευαστικά στοιχεία
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής ή τάξη
35 λεπτά
Φάση 3: Τυποποίηση - Modul
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής ή τάξη
10 λεπτά
Φάση 4: Ανακεφαλαίωση
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής ή τάξη
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Οι μαθητές να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τις οδοντώσεις σε φυσική κατάσταση ή απεικόνιση.
  2. Οι μαθητές να περιγράφουν το λειτουργικό σκοπό και χρήσεις για τον οποίο προορίζονται οι οδοντώσεις.
  3. Οι μαθητές να εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο οι οδοντώσεις επιτελούν τη μετάδοση κίνησης.
  4. Οι μαθητές να αναφέρουν τις κατηγορίες και τους τύπους των οδοντώσεων.
  5. Οι μαθητές να αναφέρουν τις βασικές διαστάσεις και να διατυπώνουν τις σχέσεις υπολογισμού τους.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Οδοντώσεις
Οδόντωση
Οδοντοκίνηση
Γρανάζια
Οδοντωτοί τροχοί
Οδοντωτός κανόνας
Ατέρμονας κορώνα
Μετάδοση κίνησης
Ελικοειδή δόντια
Modul
Σχέση μετάδοσης κίνησης
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Σχολικό εργαστήριο Η/Υ, Διαδίκτυο, Google Chrome, NetOp, Βιντεοπροβολέας, Λογισμικό Power Point, Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης (bubbl.us)
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΛΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)