Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΑΠΛΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

15 λεπτά

Κατασκευή απλού κυκλώματος Συνεχούς Ρεύματος

Φύλλα Εργασίας

Κατά τη φάση αυτή οι μαθητές καλούνται να απεικονίσουν ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα, χρησιμοποιώντας τα προσφερόμενα στοιχεία του λογισμικού.  

Η καθοδήγηση του εκπαιδευτικού είναι διακριτική σε αυτή τη φάση. Σκοπός είναι η ανακάλυψη της ορθής συνδεσμολογία από τον μαθητή και όχι η αβασάνιστη εκτέλεση οδηγιών.

Το συνεχές ρεύμα

Γραφική παράσταση Συνεχούς Ρεύματος

Διευκρίνιση: 
Η προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρονίων, η οποία διατηρεί σταθερή διεύθυνση, ονομάζεται Συνεχές Ρεύμα.

Παράσταση απλού ηλεκτρικού κυκλώματος

Πηγή Σ.Ρ

Διακόπτης

Καταναλωτής

Αγωγός

Ακραίες τιμές αντίστασης

Κύκλωμα χωρίς πηγή τάσης

Μηδενισμός αντίστασης

Κύκλωμα χωρίς αντίσταση

Το Βραχυκύκλωμα

Πραγματικές συνθήκες λειτουργίας

Διακοπή λειτουργίας καταναλωτή

Το Ανοιχτοκύκλωμα

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΚΑΝΙΑΡΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΙΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (Συντονιστής)