Ηλεκτρονική - Αυτοματισμός (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Περιοχές λειτουργίας τρανζίστορ BJT - Ευθεία φόρτου - Σημείο Q

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Όταν ένα τρανζίστορ λειτουργεί ως ενισχυτής, έχει μεγάλη σημασία η σωστή πόλωση, ώστε το σημείο λειτουργίας Q, να βρίσκεται στη σωστή θέση.

Το παρόν σενάριο βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν πλήρως το φαινόμενο, μέσω διαδραστικών προσομοιώσεων, ανακαλύπτοντας τις λεπτομέρειες του. 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Η δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην κατανόηση της τοποθέτησης του σημείου λειτουργίας Q ενός τρανζίστορ στη σωστή θέση πάνω στην ευθεία φόρτου.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
10 λεπτά
Φάση 1: Εισαγωγή
Χώρος Διεξαγωγής: Στο εργαστήριο πληροφορικής
10 λεπτά
Φάση 2: Προσομοίωση με java applet
Χώρος Διεξαγωγής: Στο εργαστήριο πληροφορικής
10 λεπτά
Φάση 3: Προσομοίωση με το circuit simulator
Χώρος Διεξαγωγής: Στο εργαστήριο πληροφορικής
10 λεπτά
Φάση 4: Άλλες περιπτώσεις
Χώρος Διεξαγωγής: Στο εργαστήριο πληροφορικής
5 λεπτά
Φάση 5: Έλεγχος γνώσεων
Χώρος Διεξαγωγής: Στο εργαστήριο πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Οι μαθητές να μπορούν να αναγνωρίζουν τις περιοχές λειτουργίας ενός τρανζίστορ BJT
  2. Οι μαθητές να μπορούν να χαράσσουν ευθεία φόρτου πάνω σε σμήνος χαρακτηριστικών καμπυλών τρανζίστορ
  3. Οι μαθητές να μπορούν να εξηγήσουν την επιλογή της θέσης του σημείου Q πάνω στην ευθεία φόρτου
  4. Οι μαθητές να εξοικειωθούν με τα εργαλεία προσομοίωσης και να αναγνωρίσουν τη χρησιμότητά τους.
  5. Οι μαθητές να αναπτύξουν την ικανότητα συνεργασίας σε ομάδα
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
πόλωση
τρανζίστορ
ενισχυτής κοινού εκπομπού
σημείο ηρεμίας
σημείο Q
ευθεία φόρτου
Υλικοτεχνική υποδομή: 
1 Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο, ανά ομάδα μαθητών
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΙΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (Συντονιστής)