Βιολογία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Το Κυκλοφορικό Σύστημα

20 λεπτά

Ολομέλεια - Αξιολόγηση

Στη φάση αυτή:

  • Οι συνεργαζόμενες ομάδες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της αλληλεπίδρασης μεταξύ τους.
  • Ακολουθεί συζήτηση όπου ολόκληρη η τάξη σχολιάζει τις εργασίες, εντοπίζει ενδεχομένως διαφορές στην κατανόηση των γνωστικών ενοτήτων, εξάγει συμπεράσματα, αναδεικνύει την πληρέστερη εργασία, συνθέτει την τελική συλλογική εργασία.
  • Ακολουθούν αξιολογικές δραστηριότητες σε ατομικό επίπεδο.

1η Δραστηριότητα: Παρουσίαση-Συζήτηση-Αποτέλεσμα

2η Δραστηριότητα: Αξιολόγηση

Μαθησιακό αντικείμενο: Επαναληπτικές Ερωτήσεις

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΛΑΝΟΥΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Συντονιστής)