Βιολογία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Το Κυκλοφορικό Σύστημα

30 λεπτά

Υγιεινή Ζωή - Αιμοδοσία

Στη φάση αυτή διερευνούμε:

  • την επίδραση των υγιεινών επιλογών στη διατήρηση ενός υγιούς κυκλοφορικού συστήματος (10 λεπτά) και  
  • την μεγάλη κοινωνική αξία της αιμοδοσίας (20 λεπτά).

Πηγές:

  • Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (http://www.ekea.gr/) και
  • Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (http://posea.gr/).

 

1η Δραστηριότητα

Μαθησιακό αντικείμενο: Καρδιά και Υγεία

Σωστές επιλογές για ένα υγιές κυκλοφορικό σύστημα

2η Δραστηριότητα (εργασία στο σπίτι μεταξύ ομάδων)

Σχόλιο: 
Στις οδηγίες της παραπάνω εργασίας θεωρείται πως συντρέχουν αρκετές προϋποθέσεις, όπως η ύπαρξη μαθητικών λογ/σμών στο ΠΣΔ και η ευχέρεια των παιδιών να χειρίζονται συσκευές (scanner) και διαδικτυακές εφαρμογές. Οι προϋποθέσεις αυτές βέβαια ποικίλουν από σχολείο σε σχολείο. Γι΄ αυτό μπορεί να γίνουν, ανάλογα με τις ανάγκες, και οι απαραίτητες τροποποιήσεις–προσαρμογές. Ο στόχος είναι η δυναμική συνεργασία των παιδιών και η συνθετική δημιουργία. Τα μέσα μπορεί να αλλάξουν και δεν αποτελούν αυτοσκοπό.

3η Δραστηριότητα

Μαθησιακό αντικείμενο: Γίνε κι εσύ εθελοντής αιμοδότης

Μαθησιακό αντικείμενο: Θεμελιώδεις γνώσεις για αιμοδότες

4η Δραστηριότητα (Συμπέρασμα) Γνωρίζεις ότι...;

Διευκρίνιση: 
Η δραστηριότητα αυτή γίνεται σε επίπεδο ομάδας και όχι υποομάδας.

5η Δραστηριότητα (προαιρετική μελέτη στο σπίτι)

Συχνές ερωτήσεις από αιμοδότες

Σωστό ή Λάθος

6η Δραστηριότητα (προαιρετική μελέτη στο σπίτι)

Μαθησιακό αντικείμενο: Η αιμοδοσία στη Ελλάδα διαχρονικά.

Ορόσημα στην Ελληνική Αιμοδοσία

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΛΑΝΟΥΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Συντονιστής)