Βιολογία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Το Κυκλοφορικό Σύστημα

45 λεπτά

Όργανα-Κυκλοφορία Αίματος

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή ερευνούμε:

  • τα όργανα που αποτελούν το κυκλοφορικό σύστημα,
  • τα δομικά και λειτουργικά τους χαρακτηριστικά και
  • την πορεία που ακολουθεί το αίμα καθώς κυκλοφορεί μέσα στο σώμα.

 

1η Δραστηριότητα (αφόρμηση)

Διευκρίνιση: 
Αφόρμηση-εισαγωγή. Η δραστηριότητα αυτή έχει σκοπό να εισάγει τα παιδιά στο γνωστικό αντικείμενο το οποίο θα ερευνήσουν.

Μαθησιακό Αντικείμενο: Ο ρυθμός της καρδιάς

2η Δραστηριότητα (υπάρχουσες αντιλήψεις)

3η Δραστηριότητα

Μαθησιακό Αντικείμενο: Κυκλοφορία αίματος

Κυκλοφορία αίματος

Διευκρίνιση: 
Μεταφέρετε τις ετικέτες αριστερά στη σωστή τους εικόνα.

Αιμοφόρα Αγγεία Ι

Αιμοφόρα αγγεία ΙΙ

4η Δραστηριότητα

Μαθησιακό αντικείμενο: Πως είναι η καρδιά

Μαθησιακό αντικείμενο: Κυκλοφορία του αίματος στην καρδιά

Μέγεθος καρδιάς

Δομή καρδιάς Ι

Δομή καρδιάς ΙΙ

Διευκρίνιση: 
Μεταφέρετε τις ετικέτες από αριστερά στη σωστή τους θέση.

Ροή αίματος στην καρδιά (απαντήστε σε σειρά ερωτήσεων που έρχονται από δεξιά)

4η Δραστηριότητα (εναλλακτική)

Διευκρίνιση: 
Η δραστηριότητα αυτή στηρίζεται σε δύο νέα Μαθησιακά Αντικείμενά που έγιναν για τις ανάγκες των ψηφιακών σεναρίων. Είναι αρκετά διαδραστική και ίσως χρονοβόρα. Μπορεί κατά την κρίση του διδάσκοντα να αντικαταστήσει κάποια άλλη δραστηριότητα.

Mαθησιακό αντικείμενο: Video δομής της καρδιάς

Μαθησιακό αντικείμενο: Διαδραστικές τρισδιάστατες απεικονίσεις της καρδιάς

Διαδραστικό video δομής της καρδιάς

5η Δραστηριότητα: Καρδιά και ηλεκτρισμός (προαιρετική)

Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Δεδομένα Ηλεκτροκαρδιογράφηματος

Ηλεκτρικός παλμός

6η Δραστηριότητα (Συμπέρασμα)

Διάγραμμα Κυκλοφορικού Συστήματος

Σχόλιο: 
Η δραστηριότητα πραγματοποιείται χειρόγραφα στο έντυπο του ΦΕ αυτής της φάσης.
Δημιουργός Σεναρίου: ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΛΑΝΟΥΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Συντονιστής)