Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Η Αντιμετώπιση του Πένθους στην Προσχολική Ηλικία

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το πρόγραμμα Αγωγής Υγείας προτείνεται για την αντιμετώπιση μίας απώλειας ή για την προετοιμασία για μία επικείμενη απώλεια σε παιδιά προσχολικής ηλικίας

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας συχνά καλούνται να αντιμετωπίσουν περιπτώσεις απωλειών στην ζωή τους, είτε πρόκειται για τον θάνατο ενός συγγενικού προσώπου, είτε ακόμη και για την απώλεια του κατοικίδιου ζώου της οικογενείας.

Στην ηλικία από 3 έως 5 ετών τα νήπια δεν μπορούν να αφομοιώσουν ακόμη την έννοια του θανάτου. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι συχνά τα παιδιά σχηματίζουν αόριστες εικόνες για τον θάνατο, συγχέοντας τον με τον ύπνο, ενώ δεν κατανοούν την μονιμότητα αυτού (Παπαδάτου & Καμπέρη, 2013).

Τόσο οι εκπαιδευτικοί, όσο και το οικογενειακό πλαίσιο συχνά φαίνεται να αντιμετωπίζει δυσκολίες όσον αφορά τον σωστό τρόπο προσέγγισης περιστατικών απώλειας στην ηλικία αυτή. Το συγκεκριμένο σενάριο επιδιώκει να διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς στην δυσάρεστη, αλλά συχνά εμφανιζόμενη αυτή κατάσταση.  

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
90 λεπτά
Φάση 1: Προαπαιτούμενες ενότητες-Προϋπάρχουσες Αντιλήψεις
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη σχολείου
90 λεπτά
Φάση 2: Πεθαίνουμε όλοι; Τι αλλάζει; Ξαναζωντανεύουμε;
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη σχολείου
90 λεπτά
Φάση 3: Ταφικά έθιμα... Παλιά και τώρα σε όλο τον κόσμο
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη σχολείου και σχολική αυλή
45 λεπτά
Φάση 4: Τα συναισθήματά μου και οι αναμνήσεις μου
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη σχολείου
45 λεπτά
Φάση 5: Αξιολόγηση του προγράμματος
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη σχολείου και σχολική αυλή
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να προσεγγίσουν την έννοια του θανάτου και της απώλειας
  2. Να συνειδητοποιήσουν τις διαστάσεις, που σχετίζονται με τον θάνατο
  3. Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν, να διαχειρίζονται και να εκφράζουν τα συναισθήματά τους
  4. Να αποδέχονται τη διαφορετικότητα και την ατομικότητα του καθενός
  5. Να παρέχεται στήριξη και πληροφόρηση σε παιδιά και γονείς
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
πένθος
απώλεια
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Πρόσβαση σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή
Δημιουργός Σεναρίου: ΜΕΛΙΣΟΒΑ ΣΟΦΙΑ (Εκπαιδευτικός)