Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Ο κήπος των συναισθημάτων

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Με το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο δίνεται η δυνατότητα στα νήπια, μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες, να ασχοληθούν με τα συναισθήματα που βιώνουν.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Έχει παρατηρηθεί ότι τα νήπια, αλλά και οι μαθητές μεγαλύτερων τάξεων, δυσκολεύονται να εκφράσουν τα συναισθήματά τους αλλά και να διαχειριστούν όσα τους δυσκολεύουν. Συνεπώς, σκόπιμο είναι τα νήπια να μάθουν να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν τα συναίσθήματά τους και να βρουν τρόπους ώστε να μπορούν να τα ελέγχουν.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
20 λεπτά
Φάση 1: Αφόρμηση - Διερεύνηση πρότερων γνώσεων
Χώρος Διεξαγωγής: Γωνιά του υπολογιστη
40 λεπτά
Φάση 2: Συναισθήματα - Κατηγορίες συναισθημάτων
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη - Γωνιά υπολογιστή
15 λεπτά
Φάση 3: Διαχείριση συναισθημάτων
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη - Γωνιά υπολογιστή
15 λεπτά
Φάση 4: Αξιολόγηση
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη - Γωνιά υπολογιστή
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Τα νήπια να εκφράζουν τα συναισθήματά τους
  2. Τα νήπια να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα που νιώθουν
  3. Τα νήπια να διακρίνουν τα αρνητικά από τα θετικά συναισθήματα
  4. Τα νήπια να μάθουν τρόπους διαχείρισης των συναισθημάτων που τους δυσκολεύουν
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
συναισθήματα
Υλικοτεχνική υποδομή: 
υπολογιστής, διαδίκτυο, πρόγραμμα πλοήγησης
Δημιουργός Σεναρίου: ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ (Εκπαιδευτικός)