Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ο ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΟΝ ΖΟΡΜΠΑ

45 λεπτά

Χωρισμός σε ομάδες και διανομή του φύλλου εργασίας

Φύλλα Εργασίας
ØΟι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες με τυχαίο τρόπο και ανοίγουν το φύλλο εργασίας που έχουμε από πριν εγκαταστήσει στους σταθμούς εργασίας.

  ( τυχαίοι τρόποι χωρισμού ανάλογα με το χρώμα προτίμησης, με φαγητά-φρούτα προτίμησης, ήρωες παραμυθιών, μήνες ή εποχές γέννησης κτλ.)

Ø Επεξεργάζονται το φύλλο εργασίας (κοινό για όλες τις ομάδες)
 

 

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΣΚΙΑΝΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)