Χημεία (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Ποιος θα έχει το πάνω χέρι; Μετρήσεις μάζας και όγκου υγρών σωμάτων, υπολογισμοί και εφαρμογές της πυκνότητας τους.

10 λεπτά

Αξιολόγηση.

Φύλλα Εργασίας

Αυτή η φάση μπορεί να αποτελέσει το τελευταίο δεκάλεπτο της 2ης διδακτικής ώρας ή σε περίπτωση που ο χρόνος για τις φάσεις 3 και 4 δεν επαρκεί και χρειάζεται μια μικρή παράταση να γίνει στην επόμενη διδακτική ώρα του μαθήματος στο 1ο δεκάλεπτο.

Αυτή η φάση υλοποιείται με ένα φύλλο αξιολόγησης το οποίο εξετάζει περισσότερο τη σχέση πυκνοτήτων διαφορετικών υλικών, και διαλυμάτων με διαφορετική περιεκτικότητα σε διαλυμένη ουσία.

Δημιουργός Σεναρίου: Χριστίνα Μαστή (Εκπαιδευτικός)