Χημεία (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Ποιος θα έχει το πάνω χέρι; Μετρήσεις μάζας και όγκου υγρών σωμάτων, υπολογισμοί και εφαρμογές της πυκνότητας τους.

20 λεπτά

Πειραματισμός. Διερεύνηση-Δεδομένα-Υπολογισμοί

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές θα ζυγίσουν 10ml από κάθε υγρό που έχουν στο φύλλο εργασίας τους (συνολικά 6 μετρήσεις), θα καταγράψουν τις τιμές που πήρανε στο φύλλο εργασίας τους και θα υπολογίσουν τις αντίστοιχες πυκνότητες. Οι υπολογισμοί είναι εύκολοι αφού τα 10ml διευκολύνουν την διαίρεση της μάζας με τον όγκο.

Δημιουργός Σεναρίου: Χριστίνα Μαστή (Εκπαιδευτικός)