Χημεία (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Ποιος θα έχει το πάνω χέρι; Μετρήσεις μάζας και όγκου υγρών σωμάτων, υπολογισμοί και εφαρμογές της πυκνότητας τους.

20 λεπτά

Διατύπωση υποθέσεων.

Μετά από κάθε πείραμα οι μαθητές συγκρίνουν την απάντησή τους με το αποτέλεσμα του πειράματος και καλούνται να διατυπώσουν την άποψη τους για τη διαφορά.

Δεν ζητείται η σωστή απάντηση αλλά η άποψή τους. Έτσι ανιχνεύονται οι εναλλακτικές και πρότερες αντιλήψεις των μαθητών και οι μαθητές έρχονται σε γνωστική σύγκρουση με αυτές ώστε να οικοδομηθεί και μέσα από τη δική τους εμπλοκή με το πείραμα σε επόμενη φάση η επιστημονική γνώση.

Ο χρόνος της μιας διδακτικής ώρας μοιράζεται ανάμεσα στη Φάση 1 και στη Φάση 2 αλλά προτείνεται να διεξάγεται κάθε πείραμα με την πρόβλεψη και τη διατύπωση της υπόθεσης του μαθητή χωριστά όπως στο φύλλο εργασίας 1, το οποίο καλύπτει και τις δύο φάσεις.

Δημιουργός Σεναρίου: Χριστίνα Μαστή (Εκπαιδευτικός)