Γαλλική Γλώσσα (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

À la recherche du temps passé

45 λεπτά

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων στην ολομέλεια

Φύλλα Εργασίας

Σε αυτή τη φάση οι ομάδες καλούνται σε παραγωγή γραπτού λόγου ( μερικών στίχων) που πρέπει να γίνουν σε χρονικό διάστημα 15 λεπτών. Στη συνέχεια και αφού τελειώσουν όλες οι ομάδες την εργασία που τους έχει ανατεθεί, παρουσιάζουν τα παραχθέντα προϊόντα στην ολομέλεια της τάξης σε αίθουσα με βιντεοπροβολέα και ακολουθεί συζήτηση για αυτά. Οι καλύτεροι στίχοι για τραγούδι θα επιλεχθούν  για να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Δημιουργός Σεναρίου: Μαρίνα Καραμάνου (Εκπαιδευτικός)