Γαλλική Γλώσσα (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

À la recherche du temps passé

45 λεπτά

Εκπόνηση εργασιών

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές έχοντας συλλέξει το σχετικό με το θέμα οπτικοακουστικό υλικό δημιουργούν κείμενο είτε με τη βοήθεια του προγράμματος δημιουργίας και προβολής παρουσιάσεων είτε με το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένων. Για το βίντεο κλιπ χρησιμοποιούν το movie maker. Η εργασία προσβλέπει μέσα από την πολυμεσική-διαθεματική παρουσίαση να οδηγηθεί η κάθε ομάδα στην απόκτηση της γνώσης – στόχου με ευχάριστο τρόπο και με την ενεργητική συμμετοχή όλου του μαθητικού δυναμικού της τάξης. Σε όλη τη διάρκεια της εργασίας η παρουσία του/της εκπαιδευτικού δεν είναι παρεμβατική, αλλά διακριτική. Συμβουλεύει και εμψυχώνει τους μαθητές, τους μαθαίνει δηλαδή τον τρόπο μάθησης και τέλος επιβραβεύει την προσπάθεια. Ταυτόχρονα επιλύει μαζί με τον καθηγητή πληροφορικής τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση των ΤΠΕ.

Δημιουργός Σεναρίου: Μαρίνα Καραμάνου (Εκπαιδευτικός)