Γαλλική Γλώσσα (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

À la recherche du temps passé

45 λεπτά

Συλλογή και επιλογή υλικού από διαδίκτυο

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές συναντώνται με τον/την εκπαιδευτικό στην αίθουσα πληροφορικής και ενημερώνονται για το θέμα του σεναρίου. Χωρίζονται σε ομάδες των 3 ατόμων. Όλες οι ομάδες έχουν κοινά φύλλα εργασίας. Η κάθε ομάδα λαμβάνει τα φύλλα εργασίας της ηλεκτρονικά. Δίνεται η οδηγία στους μαθητές να ανοίξουν το φάκελλο με τίτλο À la recherche du temps passé που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας των υπολογιστών της κάθε ομάδας και στη συνέχεια να ανοίξουν το έγγραφο που περιέχει τα φύλλα εργασίας . Στην επιφάνεια των υπολογιστών των ομάδων υπάρχει και το ηλεκτρονικό λεξικό Glosbe. Ο/Η εκπαιδευτικός επισημαίνει τον τρόπο έρευνας και δίνει ορισμένες ενδεικτικές μηχανές αναζήτησης. Οι μαθητές θα συλλέξουν υλικό μέσα από το διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό λεξικό Glosbe. Θα αναζητήσουν τους τύπους του αορίστου και στη συνέχεια θα προχωρήσουν στην εκπόνηση του 1ου φύλλου εργασίας.

Δημιουργός Σεναρίου: Μαρίνα Καραμάνου (Εκπαιδευτικός)