Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Η Γάτα που μιλάει

25 λεπτά

Αναστοχασμός - αυτοαξιολόγηση

Φύλλα Εργασίας

Η τελευταία φάση περιλαμβάνει τον αναστοχασμό και την αξιολόγηση στις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά τις προηγούμενες φάσεις.

Αρχικά γίνεται ανασκόπηση της πορείας κατασκευής του προγράμματος διαπιστώνοντας τα προβλήματα που εμφανίστηκαν καθώς και τις λύσεις που δόθηκαν.

Στη συνέχεια συμπληρώνονται ατομικά έντυπα φύλλα αξιολόγησης.Οι απαντήσεις στα φύλλα αξιολόγησης δοκιμάζονται από τους μαθητές στο περιβάλλον του Scratch και σημειώνονται παρατηρήσεις και αποτελέσματα στα πλαίσια της αυτοξιολόγησής τους.

Η φάση ολοκληρώνεται με μια συνεργατική δραστηριότητα που εντοπίζει θέματα-προβλήματα και λύσεις στην καθημερινή επικοινωνία ανθρώπου – μηχανής. Στα πλαίσια της δραστηριότητας οι μαθητές – ανά ομάδες- αναζητούν συγκεκριμένα παραδείγματα από τη χρήση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών όπου χρειάζεται πρόβλεψη και αντιμετώπιση των λαθών του χρήστη. Ενδεικτικά παραδείγματα είναι η επιλογή υψηλής θερμοκρασίας σε ευαίσθητα ρούχα στο πλυντήριο ρούχων, η επιλογή ώρας που έχει παρέλθει κατά τον προγραμματισμό εγγραφής προγραμμάτων τηλεόρασης κ.α.

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΟΣ ΞΕΝΟΣ (Εκπαιδευτικός)