Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Η Γάτα που μιλάει

45 λεπτά

Κατασκευή τετραγώνου με επιλογές του χρήστη

Σε αυτή τη φάση οι μαθητές κατασκευάζουν ένα πρόγραμμα στο Scratch που σχεδιάζει ένα τετράγωνο στη σκηνή. Οι διαστάσεις, το πάχος και το χρώμα του σχήματος ζητούνται από το χρήστη με τη χρήση των μπλοκ «ερώτησης» - «απάντησης».

Οι μαθητές αναμένεται να έρθουν αντιμέτωποι με το πρόβλημα αποθήκευσης των τιμών εισόδου. Ο εκπαιδευτικός δεν «αποκαλύπτει» το πρόβλημα αλλά αφήνει τους μαθητές να το εντοπίσουν και να το περιγράψουν. Έτσι αναδύεται η ανάγκη για τη χρήση ενός «αποθηκευτικού χώρου» που θα φυλάσσει τις επιλογές του χρήστη. Μετά από σύντομη ανατροφοδότηση στην ολομέλεια, ο εκπαιδευτικός προτείνει ως λύση τη χρήση του μπλοκ της μεταβλητής και παρουσιάζει τον τρόπο δημιουργία της στο Scratch.

Τελικά οι μαθητές ανακατασκευάζουν το πρόγραμμα κάνοντας χρήση 3 μεταβλητών.

 

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΟΣ ΞΕΝΟΣ (Εκπαιδευτικός)