Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Οι εναλλακτικές ταξινομήσεις ενός δισδιάστατου πίνακα στοιχείων και οι εφαρμογές τους για αναζήτηση και εξαγωγή πληροφοριών

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Ο μαθητής θα γνωρίσει διαφορετικές μεθοδολογίες  ταξινόμησης ενός  δισδιάστατου  πίνακα ανάλογα με τις απαιτήσεις του προβλήματος,  την χρησιμότητά τους στην πράξη και το πόσο αλληλένδετες ενέργειες είναι η ταξινόμηση και η αναζήτηση στις δομές δεδομένων.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων στο πλαίσιο του συγκεκριμένου σεναρίου είναι σημαντική και παρέχει πρόσθετη διδακτική αξία σε σχέση με την αποκλειστική αξιοποίηση του πίνακα της τάξης, αφού καθώς οι μαθητές αναπτύσσουν τον σχετικό αλγόριθμο, τον εκτελούν, παρατηρούν τα αποτελέσματα της ταξινόμησης και αντιλαμβάνονται τη δομή του πίνακα. Οι μαθητές ξεκαθαρίζουν πόσο αλληλένδετες ενέργειες είναι η ταξινόμηση και η αναζήτηση. Επίσης κατανοούν ότι ο προγραμματισμός είναι ανάλυση, σύνθεση και λογική.  

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: Ταξινόμηση και διάταξη ανά γραμμή
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Η/Υ
45 λεπτά
Φάση 2: Ταξινόμηση και διάταξη ανά στήλη
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Η/Υ
45 λεπτά
Φάση 3: Αυτόνομη ταξινόμηση των στοιχείων κάθε γραμμής
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Η/Υ
45 λεπτά
Φάση 4: Αυτόνομη ταξινόμηση των στοιχείων κάθε στήλης
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Η/Υ
45 λεπτά
Φάση 5: Παραδείγματα
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Η/Υ
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. οι μαθητές θα προσαρμόσουν την ταξινόμηση ενός μονοδιάστατου πίνακα σε δισδιάστατο πίνακα
  2. παρουσίαση διαφορετικών μεθοδολογίών ταξινόμησης ενός δισδιάστατου πίνακα
  3. θα κατανοηθεί η χρησιμότητα των ταξινομήσεων με ασκήσεις-παραδείγματα
  4. θα διαπιστωθεί πόσο αλληλένδετες ενέργειες είναι η ταξινόμηση και η αναζήτηση στις δομές δεδομένων.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Ταξινόμηση
Γραμμή
στήλη
Αναζήτηση
εμφωλευμένες δομές επανάληψης
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Βιντεοπροβολέας, 1 Η/Υ ανά 2 μαθητές, Εκπαιδευτικό πακέτο Αλγοριθμικής (Διερμηνευτής Γλώσσας και Δημιουργός διαγραμμάτων Ροής)
Δημιουργός Σεναρίου: ΘΕΟΦΑΝΗ ΣΚΛΗΡΟΥ (Εκπαιδευτικός)