Μαθηματικά (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Από την έννοια της συνάρτησης στην έννοια της εξίσωσης

15 λεπτά

Αξιολόγηση

H αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου σεναρίου μπορεί να γίνει μέσα από διαδραστικές  ασκήσεις όπως αυτή που παρατίθεται, απ΄ όπου,  οι μαθητές μπορούν να έχουν άμεση ανατροφοδότηση. Κυρίως, όμως πρέπει να αξιολογηθεί η ομαδοσυνεργατικότητα, οι δεξιότητες συνεργασίας σε μικρές ομάδες, διερεύνησης, επεξεργασίας και παρουσίασης των αποτελεσμάτων και, φυσικά, η στάση των παιδιών απέναντι στην όλη διαδικασία.

Αξιολόγηση

Δημιουργός Σεναρίου: ΣΥΝΟΔΙΟΣ ΑΒΔΗΜΙΩΤΗΣ (Εκπαιδευτικός)