Μαθηματικά (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Από την έννοια της συνάρτησης στην έννοια της εξίσωσης

30 λεπτά

Εισαγωγή και εξάσκηση στην έννοια της εξίσωσης

Στο στάδιο αυτό οι μαθητές βλέπουν αρχικά στην ολομέλεια διαγράμματα Venn στα οποία δίνονται στοιχεία των δύο Πεδίων που βοηθούν τους μαθητές να βρουν τη συνάρτηση και, τέλος, δίνεται στο Πεδίο Ορισμού ο άγνωστος αριθμός Χ που αντιστοιχεί σε μία συγκεκριμένη τιμή. Οι μαθητές μέσα από τη συζήτηση φθάνουν στο συμπέρασμα ότι αυτό που τους βοηθάει να βρουν την τιμή του Χ είναι η (σχέση) συνάρτηση σε συνδυασμό με το γεγονός ότι είναι γνωστή η τιμή που αντιστοιχεί στον Χ στο Πεδίο Τιμών (ή όπως θα λέγαμε: στη συνάρτηση είναι πλέον γνωστή η εξαρτημένη μεταβλητή και άγνωστη η ανεξάρτητη).

Τα παιδιά συνεχίζουν στις ομάδες τη διαδραστική άσκηση (άσκηση 3) ανακαλύπτοντας κάθε φορά την εξίσωση η οποία τα βοηθάει να βρουν την τιμή του άγνωστου Χ. Κάθε ομάδα καταγράφει τα ευρήματά της σε ένα φύλλο χαρτιού και τα ανταλλάσσει με τη διπλανή της ομάδα, συζητώντας παράλληλα σε περίπτωση διαφορετικών απόψεων.

Τέλος, τα παιδιά στην ολομέλεια διατυπώνουν ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ τον ορισμό της εξίσωσης.

Εισαγωγή και εξάσκηση στην έννοια της εξίσωσης (άσκηση 1)

Σχόλιο: 
Η άσκηση αυτή είναι κοινή για όλες τις ομάδες, καταγράφονται τα αποτελέσματα της καθεμιάς και ακολουθεί συζήτηση.
Δημιουργός Σεναρίου: ΣΥΝΟΔΙΟΣ ΑΒΔΗΜΙΩΤΗΣ (Εκπαιδευτικός)