Μαθηματικά (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Από την έννοια της συνάρτησης στην έννοια της εξίσωσης

25 λεπτά

Οι έννοιες της μεταβλητής και της συνάρτησης (1)

Φύλλα Εργασίας

Η τάξη χωρίζεται σε 4-5 ομάδες (ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών). Ο δάσκαλος μοιράζει σε κάθε ομάδα από έναν σπάγκο με κόμπο, όπως αυτός που περιγράφεται στο αρχείο «Εισαγωγικά στοιχεία (εκπαιδευτικός)». Στη συνέχεια εξηγεί στους μαθητές τι πρέπει να κάνουν, μοιράζοντάς τους παράλληλα το Φύλλο εργασίας 1. Οι μαθητές καλούνται μέσα από το φύλλο εργασίας να συμπληρώσουν τον πίνακα που αντιστοιχεί τον αριθμό των κοψιμάτων του σπάγκου με τον αριθμό των κομματιών σπάγκου που δημιουργούνται κάθε φορά. Στη συνέχεια διατυπώνουν με λόγια τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στα κοψίματα που έκαναν και στον συνολικό αριθμό των κομματιών. Τέλος, κάθε ομάδα καλείται να διαβάσει την περιγραφή της σχέσης όπως την κατέγραψε. Στη φάση αυτή οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την έννοια της μεταβλητής και της συνάρτησης μια που καλούνται να διατυπώσουν με τη χρήση μεταβλητής τη σχέση ανάμεσα σε δύο μεγέθη.

Στο σημείο αυτό δίνεται στις ομάδες μια σειρά τριών διαδραστικών ασκήσεων όπου μπορούν, ανάλογα με τον χρόνο που διαθέτουν, να ασχοληθούν με τις έννοιες της μεταβλητής και της συνάρτησης. Είναι σημαντικό σε καθεμιά απ΄ αυτές να μπορούν οι μαθητές να περιγράφουν προφορικά ή γραπτά τη σχέση (συνάρτηση) που συνδέει τα πεδία. Οι δύο απ’ αυτές ανήκουν στις ακολουθίες όπως συνηθίζεται να λέγονται και που στην ουσία είναι πρότυπα που εμπεριέχουν μια σταδιακή εξέλιξη. Στις ασκήσεις αυτές οι μαθητές καλούνται όχι μόνο να επεκτείνουν τα πρότυπα αλλά αναζητούν και γενικεύσεις ή μια αλγεβρική σχέση που θα τους πληροφορεί τι τροπή θα παίρνει το πρότυπο κατά την ανάπτυξή του.

Εισαγωγή στην έννοια της μεταβλητής και της συνάρτησης (άσκηση 1)

Σχόλιο: 
Η άσκηση, μαζί με τις δύο που τη συνοδεύουν, γίνονται μετά την 1η (χειραπτική) δραστηριότητα

Εισαγωγή στην έννοια της μεταβλητής και της συνάρτησης (άσκηση 2)

Σχόλιο: 
Η άσκηση αυτή, μαζί με τις δύο που τη συνοδεύουν, δίνονται μετά την 1η (χειραπτική) δραστηριότητα

Εισαγωγή στην έννοια της μεταβλητής και της συνάρτησης (ασκηση 3)

Σχόλιο: 
Η άσκηση, μαζί με τις δύο που τη συνοδεύουν, γίνονται μετά την 1η (χειραπτική) δραστηριότητα.
Δημιουργός Σεναρίου: ΣΥΝΟΔΙΟΣ ΑΒΔΗΜΙΩΤΗΣ (Εκπαιδευτικός)