Γερμανική Γλώσσα (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Eine kleine Schulgeschichte

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Με αφορμή την ιστορία της Lora οι μαθητές γνωρίζουν το λεξιλόγιο της θεματικής ενότητας εκπαίδευση - σχολείο (Schule), ξεκινώντας από τα σχολικά είδη (Schulsachen), συνεχίζοντας με το σχολείο ως κτίριο (Schulgebäude) και καταλήγοντας στα σχολικά μαθήματα (Schulfächer). Παράλληλα, μέσα από διάφορα είδη ασκήσεων, οι μαθητές εμπεδώνουν το σχετικό λεξιλόγιο. Στο τέλος καλούνται να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους μέσα από δραστηριότητες.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

H Lora είναι μαθήτρια Γυμνασίου και έχει χάσει το κινητό της τηλέφωνο στο σχολείο. Θα καταφέρει να το βρει;

Στο πλαίσιο αυτής της ιστορίας οι μαθητές γνωρίζουν το λεξιλόγιο, που αφορά στη θεματική ενότητα εκπαίδευση-σχολείο (Schule), το εξασκούν και το χρησιμοποιούν (λεξιλογική και γλωσσολογική ικανότητα)

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: Σχολικά είδη- Schulsachen
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη ή εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών
45 λεπτά
Φάση 2: Σχολικοί χώροι- Schulräume
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη ή εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών
45 λεπτά
Φάση 3: Σχολικά μαθήματα-Schulfächer
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη ή εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να γνωρίσουν και να εξασκηθούν στο λεξιλόγιο της ενότητας σχολικά είδη - Schulsachen
  2. Να γνωρίσουν και να εξασκηθούν στο λεξιλόγιο και στα σχετικά ρήματα της ενότητας σχολείο (Schule)
  3. Να γνωρίσουν και να εξασκηθούν στο λεξιλόγιο της ενότητας σχολικά μαθήματα (Schulfächer)
  4. Να χρησιμοποιήσουν το λεξιλόγιο των παραπάνω ενοτήτων
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Schule
Schulsachen
Schulfächer
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Διαδραστικός Πίνακας
Δημιουργός Σεναρίου: ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΑ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)