Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Αδιαμφισβήτητα, το Διαδίκτυο και οι υπηρεσίες που περιλαμβάνει, προσφέρουν στους χρήστες αρκετά πλεονεκτήματα. Ταυτόχρονα όμως, αρκετοί είναι και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από τη χρήση του Διαδικτύου. Θα πρέπει να είμαστε επαρκώς ενημερωμένοι για να μπορούμε να αναγνωρίζουμε και να αντιμετωπίζουμε αυτούς τους κινδύνους.

Στα πλαίσια του σεναρίου, οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με βασικές έννοιες που σχετίζονται με την ασφάλεια στο Διαδίκτυο, θα μάθουν να αναγνωρίζουν τις διάφορες κατηγορίες κινδύνων που αυτό κρύβει, ώστε τελικά να είναι σε θέση να τους αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά και έγκαιρα.

Ο εκπαιδευτικός υποστηρίζει, καθοδηγεί και βοηθά τους μαθητές, δημιουργώντας καταστάσεις διερευνητικής και συνεργατικής μάθησης, εκμαιεύοντας τις απαντήσεις από τη μεριά των μαθητών και συνδέοντας το περιεχόμενο του μαθήματος με καταστάσεις του πραγματικού κόσμου.

 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Το Διαδίκτυο αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των μαθητών μας, προσφέροντάς τους μια πληθώρα υπηρεσιών και πλεονεκτημάτων. Ταυτόχρονα όμως, αρκετοί είναι και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από τη μη σωστή χρήση του. Στο σενάριο αυτό παρουσιάζονται οι πιο γνωστές κατηγορίες κινδύνων που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του Διαδικτύου, όπως: κακόβουλα προγράμματα, ανεπιθύμητα μηνύματα (spam), υποκλοπή προσωπικών δεδομένων (phising), πρόσβαση σε ακατάλληλο περιεχόμενο, παραπληροφόρηση, παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και εθισμός στο διαδίκτυο, ενώ δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να πληροφορηθούν τους τρόπους αντιμετώπισης των παραπάνω κινδύνων. 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
10 λεπτά
Φάση 1: Εισαγωγή - Κίνδυνοι από τη χρήση του Διαδικτύου
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο υπολογιστών
35 λεπτά
Φάση 2: Κακόβουλα προγράμματα - Spam - Phising
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο υπολογιστών
22 λεπτά
Φάση 3: Ακατάλληλο περιεχόμενο - Παραβίαση πν. δικαιωμάτων
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο υπολογιστών
23 λεπτά
Φάση 4: Εθισμός στο Διαδίκτυο - Συμπεράσματα
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο υπολογιστών
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τα κακόβουλα προγράμματα
  2. Να διακρίνουν και να αντιμετωπίζουν τα ανεπιθύμητα μηνύματα και το ακατάλληλο περιεχόμενο
  3. Να κατανοούν το πότε έχουμε υποκλοπή προσωπικών δεδομένων
  4. Να ενημερωθούν και να μην παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα
  5. Να αναγνωρίζουν τα συμπτώματα του εθισμού στο διαδίκτυο
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
διαδίκτυο
κακόβουλα προγράμματα
ανεπιθύμητα μηνύματα
υποκλοπή προσωπικών δεδομένων
ακατάλληλο περιεχόμενο
PEGI
Πνευματικά Δικαιώματα
διαδικτυακός εθισμός
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Εργαστήριο υπολογιστών, βιντεοπροβολέας, πίνακας, έντυπα με δραστηριότητες
Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΟΥΣΗΣ (Εκπαιδευτικός)