Γερμανική Γλώσσα (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Kleider machen Leute (?)

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Οι μαθητές γνωρίζουν το λεξιλόγιο της θεματικής ενότητας "ενδυμασία" (Kleidung). Μέσα από διάφορες δραστηριότητες εξασκούνται στο σχετικό με τη θεματική ενότητα λεξιλόγιο και στην αιτιατική. Σε ένα μικρής διάρκειας σχέδιο εργασίας (Projekt) οι μαθητές εφαρμόζουν τις γνώσεις τους

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Η τάξη των γερμανικών θέλει να διοργανώσει ένα παζάρι με παλιά ρούχα. Πώς θα το οργανώσουν και τι σύνθημα θα βρουν, για να διαφημίσουν το παζάρι τους στους υπόλοιπους συμμαθητές τους; Οργανώνουν, λοιπόν, ένα «εικονικό» παζάρι στην τάξη τους και βρίσκουν το σύνθημά τους.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία οι μαθητές γνωρίζουν, εξασκούν και χρησιμοποιούν το λεξιλόγιο της θεματικής ενότητας «ενδυμασία» - Kleidung και αναπτύσσουν έτσι τη λεξιλογική και γλωσσολογική ικανότητά τους.

Παράλληλα οι μαθητές ευαισθητοποιούνται σε θέματα καταναλωτισμού.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: Παρουσίαση και εξάσκηση του λεξιλογίου
Χώρος Διεξαγωγής: σχολική αίθουσα με διαδραστικό πίνακα ή εργαστήριο πληροφορικής
45 λεπτά
Φάση 2: Projekt
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα ή εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να γνωρίσουν οι μαθητές το λεξιλόγιο της θεματικής ενότητας "ενδυμασία"-Kleidung
  2. Να εξασκηθούν στο λεξιλόγιο της θεματικής ενότητας "ενδυμασία"-Kleidung και στην αιτιατική
  3. Να κατανοούν το λεξιλόγιο της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας
  4. Να χρησιμοποιούν το λεξιλόγιο της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας και την αιτιατική
  5. Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα καταναλωτισμού
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Kleider
Kleidung
Klamotten
Υλικοτεχνική υποδομή: 
διαδραστικός πίνακας, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σύνδεση στο διαδίκτυο
Δημιουργός Σεναρίου: ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΑ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)